top of page

KARIOKA GRC, LUCCIOLA LRC

Country: Poland
City/Region: Kraków
Camp language: Polish
Website: lucciola.rockcamp.com.pl
IN ENGLISH
Karioka Girls Rock Camp is a long-term educational project, conducting promotional activities and implanting Girls Rock Camp in Poland. Participants in the camps acquire the ability to play and create music. The deeper concept of the project is to strengthen the position of girls and women in society through the tools of music education and equality. Participants in the camps can be teenagers aged 11-19, interested in playing on instruments, singing and music.
 
PO POLSKU
Karioka Girls Rock Camp to długofalowy projekt edukacyjny, polegający na organizowaniu muzycznych obozów dla dziewcząt i zaszczepieniu idei Girls Rock Camp w Polsce. Na obozach uczestniczki nabywają umiejętność grania i tworzenia muzyki. Głębszą ideą projektu jest wzmacnianie pozycji dziewczyn i kobiet w społeczeństwie za pomocą narzędzi edukacji muzycznej i równościowej. Uczestniczkami obozów mogą być nastolatki w wieku 11-19 lat, zainteresowane graniem na instrumentach, śpiewem oraz muzyką.
bottom of page